P.U.G. Geometra

Piotr Skawiński
ul. Śląska 20/1
30-003 Kraków
NIP 677 100 60 67

Telefony:

tel. 12 634 38 30
fax. 12 632 70 00

e-mail:

biuro@geometra.krakow.pl

Zakres działalności:

- mapy
- prace realizacyjne
- inwentaryzacje
- architektoniczne
- prace do celow górnictwa odkrywkowego i geologii
- podziały, scalenia, wyceny

Geodezja w pełnym zakresie:

Mapy:

- Wykonujemy mapy sytuacyjno-wysokościowe w formie analogowej i numerycznej
- Do wykonania map numerycznych używamy licencjonowanych programów Microstation GeoOutlook, PowerDraft wraz z nakładkami geodezyjnymi MK 2006 - 3D oraz program AutoCAD LT 2008


Prace realizacyjne:

- Posiadamy uprawnienia do prowadzenia geodezyjnej obsługi inwestycji, które posiada tylko 10% wszystkich uprawnionych geodetów w Polsce
- Posiadamy wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu obsługi skomplikowanych budów na terenie miasta Krakowa


Inwentaryzacje architektoniczne:

- Posiadamy doświadczenie w wykonywaniu inwentaryzacji architektonicznych zabytkowych obiektów na terenie miasta Krakowa
- Do wykonania inwentaryzacji architektonicznych używamy programu AutoCAD LT 2008


Prace dla celów górnictwa odkrywkowego i geologii:

- Wykonujemy mapy i aktualizację map kopalni odkrywkowych
- Wykonujemy specjalistyczne pomiary dla celów geologii


Podziały, scalenia, wyceny.

- Zagadnienia geodezyjno-prawne, szacowanie nieruchomości.